Mity na temat chmury

W ostatnich latach pojęcie „chmury” odmieniane było przez wszystkie przypadki – zarówno przez osoby związane z IT, jak i w świecie biznesu. Jak to zazwyczaj w takich przypadkach bywa, zgromadziło się wokół niego mnóstwo niedomówień, które przybrały na sile przeradzając się w powtarzane jak mantra mity. Poniżej prezentujemy najpopularniejsze z nich - zapraszamy do lektury!

 

1. Wszystko, co udostępniane w Internecie jest chmurą

Wiele osób pytanych o najpopularniejsze rozwiązania chmurowe bez wahania wskazuje na Dropbox’a czy Gmail’a. Z definicji, rozwiązania chmurowe składają się z rozproszonej infrastruktury, która – jako komponent – wykorzystywana jest do udostępniania finalnie klientom końcowym konkretnej aplikacji. Co za tym idzie, Dropbox czy Gmail to aplikacje, które świadome i w pełni korzystają z rozproszonej infrastruktury serwerowo-macierzowej zapewniając wysoką dostępność i jej odpowiednią jakość.

Idąc dalej – tacy dostawcy jak np. Amazon Web Services oraz Google oferują chmurową infrastrukturę, a w ramach ich zasobów uruchamiane są różne aplikacje firm trzecich dla klientów końcowych. Jest to o tyle ważne, że aplikacja uruchomiona w chmurze wcale nie musi oferować jej atrybutów – to deweloperzy muszą stworzyć oprogramowanie, które będzie korzystało ze skalowania, replikacji czy konkretnego rodzaju storage’u, jaki oferuje dana chmura.

Reasumując – samo umieszczenie aplikacji w chmurze nie czyni ją chmurową.

 

2. Chmura = wirtualizacja

Wielu dostawców korzystających z wirtualizacji udostępnia swoje zasoby swoim klientom markując je chwytliwą nazwą „Chmury”. Należy jednak pamiętać, że „prawdziwa” Chmura musi spełniać 5 poniższych warunków*:

  • Dostępność i samoobsługa na żądanie.
  • Dostęp przez Internet.
  • Możliwość dynamicznej alokacji zasobów.
  • Elastyczność na żądanie.
  • Mierzalność usługi.

* Definicja opracowana przez NIST – National Institute of Standards and Technology

Tylko usługa spełniająca wszystkie powyższe warunki może zostać zaklasyfikowana jako rozwiązanie chmurowe, które gwarantuje idealne dopasowanie IT do potrzeb biznesu:

  • Elastyczność w konfiguracji
  • Brak potrzeby inwestycji w sprzęt i licencje
  • Płatność za faktycznie wykorzystane zasoby

 

3. Chmura? Tak, ale wyłącznie dla aplikacji i usług o drugorzędnym znaczeniu.

Jest to jeden z najczęściej powtarzanych mitów i wynika on z podświadomego braku zaufania do usługi, która nie jest realizowana „własnymi rękami”, w oparciu o własne zasoby.  Co ważne, nie jest on poparty żadną analizą poziomu bezpieczeństwa, jakie oferują rozwiązania chmurowe.

Przyjrzyjmy się faktom. Niewielu przedsiębiorców stać na inwestycje w tak rozbudowane i kosztowne rozwiązania oraz nadmiarową infrastrukturę, jakie spotykamy w profesjonalnych centrach danych. Dostawcy chmur żyją z oferowania usług, wysokiej dostępności i bezpieczeństwa – tego typu rozwiązania wymagają odpowiedniej redundancji na każdym poziomie infrastruktury, zarówno fizycznym, jak i logicznym.

Należy oczywiście pamiętać, aby na etapie wyboru dostawcy otrzymać precyzyjną odpowiedź na pytania dot. tego, w jakich warunkach będą przetwarzane i przechowywane nasze dane, w jaki sposób będą zabezpieczone pod kątem fizycznym, jak realizowana jest kwestia poufności czy szeroko pojętego bezpieczeństwa danych. 

Podsumowując: jeśli posiadasz kluczowe dla swojej organizacji dane i aplikacje, warto pomyśleć o przeniesieniu ich do chmury.

 

4. Chmura = zwolnienia w dziale IT

Nie ulega wątpliwości, że wiele procesów administracyjnych w chmurze zostało zautomatyzowanych, natomiast w znakomitej większości realizowane są one na niższych warstwach i dotyczą udostępnianej infrastruktury. Czy naprawdę wyobrażamy sobie, że dyrektorzy działów IT zaczną samodzielnie konfigurować instancje pod load balancing czy zarządzać aplikacjami i świadczyć wsparcie dla użytkowników końcowych?

Przejdźmy do konkretów – wg. Gartnera, do roku 2025 zapotrzebowanie na ekspertów IT będzie rosło w sposób wykładniczy. Działamy w branży od 25 lat i w całej naszej historii nikt z nas nie spotkał się ze zwolnieniem administratora z powodu chmury. Przeciwnie – możliwości, jakie otwiera chmura w kontekście tworzenia aplikacji, czy szybkiego testowania i wdrażania nowych rozwiązań software’owych sprawia, że zapotrzebowanie na ekspertów w dziedzinie IT wciąż rośnie.

 

5. Chmura to idealne rozwiązanie w każdej sytuacji

To z kolei mit, który z powodzeniem szerzą sami dostawcy. Nie w każdej sytuacji chmura będzie optymalnym rozwiązaniem – kiedy nie potrzebujesz skalowalności, elastyczności i wysokiej dostępności, możesz wybrać rozwiązania prostsze, i co za tym idzie tańsze. Jeżeli jednak niedostępność środowiska IT oznacza dla Twojej firmy konkretne straty, działasz online, korzystasz z systemów klasy ERP czy CRM niezbędnych dla twojej działalności postaraj się o to, aby Twoje zasoby funkcjonowały w ramach wysoko dostępnej infrastruktury chmury.

 

6. Migracja do chmury jest celem samym w sobie

Z uwagi na popularność chmury, wiele przedsiębiorstw bierze pod uwagę migrację wyłącznie z powodu zasłyszanych korzyści, jakie mają oferować te rozwiązania. Należy jednak pamiętać, że migracja nie jest celem samym w sobie. Strategia chmurowa powinna rozpocząć się od dokładnej analizy potrzeb biznesowych i zestawienia ich z potencjalnymi korzyściami wynikającymi z migracji. W przypadku każdej organizacji wspominane potrzeby i korzyści będą inne – często ich osiągnięcie wymagać będzie wykorzystania różnych rozwiązań, świadczonych w różnych modelach (chmura publiczna, chmura prywatna, hybryda) bądź połączenia rozwiązań chmurowych z usługami on-premise.

 

7. Migracja nie ma sensu w momencie posiadania własnych zasobów sprzętowych

Należy pamiętać, że strategia chmurowa może przynosić korzyści uzupełniając istniejące rozwiązanie informatyczne. Większość produktów osadzonych w chmurze dobrze współdziała z rozwiązaniami on-premise. Dostawcy oferują szereg usług umożliwiających zwiększenie bezpieczeństwa naszego lokalnego środowiska dzięki realizacji backupów czy usługi Disaster Recovery w zewnętrznym centrum danych. Niektórzy dostawcy umożliwiają wykorzystanie sprzętu klienta w ramach swojej platformy – możliwości jest naprawdę wiele!

 

8. Chmura = oszczędności

Na koniec – kwestia oszczędności. W migracji do chmury nie chodzi wyłącznie o optymalizację kosztów. Ceny rozwiązań chmurowych są korzystne biorąc pod uwagę poziom dostępności oraz bezpieczeństwa, jakie gwarantują. Nie bez znaczenia jest również zamiana kosztów inwestycyjnych (CAPEX) na comiesięczne koszty operacyjne (OPEX) oraz niskie bariery wejścia i wyjścia – kluczowe w przypadku uruchamiania nowych usług i aplikacji. Mimo to, zdarzają się sytuacje, gdzie zestawiając koszt zakupu prostego serwera z wynajmem infrastruktury o tożsamych parametrach w profesjonalnym Data Center okazuje się, że chmura jest rozwiązaniem droższym. Należy jednak pamiętać, że zakup serwera to nie jedyny koszt, jaki ponosimy – pozostaje kwestia zapewnienia odpowiednich warunków jego pracy (bezpieczeństwo i autoryzowany dostęp fizyczny, klimatyzacja), zużycia prądu, usług utrzymania i serwisu sprzętu czy wreszcie szeroko pojęta administracja i monitoring.