Fabb

Według badania zrealizowanego przez Computerworld, polscy menedżerowie IT jako najważniejsze korzyści wynikające z adopcji chmury obliczeniowej wskazują elastyczność i skalowalność (72%), poprawę dostępności i ciągłości biznesu (64%) oraz przyspieszenie procesów dostarczania zasobów i wdrożeń (57%). Poszczególne elementy infrastruktury IT – serwerowe, sieciowe czy storage w tradycyjnym modelu dostarczane po to, aby obsłużyć zaplanowane obciążenia, ustępują miejsca formule usługowej i puli zasobów zarządzanej za pośrednictwem ujednoliconej warstwy programowej. Efektem wdrożenia chmury obliczeniowej jest poprawa elastyczności, skalowalności oraz szybkości dostarczania zasobów IT, lepsza utylizacja dostępnych zasobów sprzętowych, a co za tym idzie – oszczędności finansowe.

Spółka Fabb – polski producent tkanin obiciowych o ogólnoświatowym zasięgu, poszukując optymalnego środowiska na potrzeby wdrażanego rozwiązania klasy ERP (IFS), zdecydowała się wykorzystać możliwości, jakie oferuje chmura obliczeniowa w modelu prywatnym. Klient położył równie mocny nacisk na dostarczenie bezawaryjnej i bezpiecznej platformy IT oraz przebieg jej wdrożenia co na wybór samego systemu. Jak słusznie zauważył, to ona w znakomitej mierze rzutuje na komfort pracy użytkowników końcowych, a co za tym idzie, na sukces całego projektu. Z uwagi na wymagania dot. bezpieczeństwa oraz izolacji zasobów, zaproponowaliśmy wykorzystanie naszego Data Center oraz zasobów chmurowych w ramach bezpiecznej, dedykowanej dla spółki Fabb instalacji, która jest w pełni utrzymywana, aktualizowana i monitorowana przez Infomex. W ramach projektu, dostarczamy środowisko składające się z:

  • Klastra wirtualizacji OracleVM
  • Wirtualnych serwerów VM
  • Przestrzeni dyskowej produkcyjnej udostępnionej z poziomu macierzy klasy enterprise
  • Przestrzeni dyskowej na dane kopii zapasowych udostępnionej w ramach odrębnej macierzy zlokalizowanej w innym pomieszczeniu DC
  • Rozwiązań sieciowych – Router’a, Firewall’a
  • Bezpiecznego, szyfrowanego tunelu VPN site-2-site pomiędzy DC a klientem
  • Łącza do Internetu

Uruchomione na potrzeby projektu środowisko PoC pozwoliło nam wykazać oczekiwaną przez klienta wydajność, dostępność oraz bezpieczeństwo, co otworzyło nam drogę do dalszej, trzyletniej współpracy. Korzystając z okazji dziękujemy całemu zespołowi Fabb za okazane zaufanie oraz zaangażowanie w realizację projektu!