Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu uzależnione jest od systemów informatycznych. Rozproszona i wielowarstwowa infrastruktura, kwestie łączności, wreszcie czynnik ludzki – to tylko niektóre z elementów, które w przypadku awarii mogą przyczynić się do sparaliżowania działania całego systemu informatycznego. Jak zapewnić zachowanie ciągłości biznesowej organizacji, ograniczając jednocześnie koszty inwestycji w nadmiarowe środowisko IT?

 

Odpowiedzią są usługi Disaster Recovery (DR) – rozwiązania, które zapewniają szybkie przywrócenie danych na wypadek awarii. W Infomex jesteśmy gotowi do przejęcia funkcji środowiska produkcyjnego oraz zapasowego klienta – usługi DR dostarczamy z poziomu dwóch centrów danych zlokalizowanych na terenie Polski (Żywiec, Katowice) gwarantując naszym klientom zgodność z GIODO oraz RODO. Oba ośrodki objęte są certyfikatem ISO 27001 oraz spełniają wymogi normy ANS TIA-942 w klasie TIER 3 i połączone są za pomocą redundantnych łącz światłowodowych.

Jak działamy?

  • Każdorazowo dopasowujemy architekturę rozwiązania Disaster Recovery do potrzeb oraz oczekiwań klienta, wykorzystywanych przez niego aplikacji i systemów
  • Integrujemy środowiska IT klientów z infrastrukturą centrum zapasowego Data Center Infomex, jak również przejmujemy rolę CPD i ZCPD
  • Wykonujemy replikację na poziomie wirtualnych maszyn, wirtualizacji, baz danych czy aplikacji
  • Budujemy rozwiązania w oparciu o platformę Virtual Data Center, jak również przy użyciu dowolnych, wskazanych przez klienta rozwiązań sprzętowych i programowych
  • Wykonujemy cykliczne kopie bezpieczeństwa, jak również wdrażamy zaawansowane rozwiązania gwarantujące replikację w trybie online.

Korzyści dla klienta:

Zachowanie Ciągłości Działania (BCP). Dzięki równoległej pracy produkcyjnej na zasobach dostępnych w dwóch data center, w oparciu o platformę, w której wszystkie węzły obliczeniowe i storage mają konfigurację wysokiej dostępności (High Availability), zyskujemy pełną odporność na pojedynczy punkt awarii i bardzo wysoką, gwarantowaną umową dostępność.

Optymalizacja kosztów wdrożenia oraz utrzymania rozwiązania. Projektując architekturę rozwiązania, dobieramy technologie, które pozwalają na obniżenie kosztów korzystania z usługi. Umożliwiamy rozliczanie w modelu „pay-as-you-go”, gdzie klient płaci wyłącznie za wykorzystane zasoby.

Natychmiastowe uruchomienie. Maksymalny czas odtworzenia (Recovery Time Objective, RTO) oraz punkt odtworzenia (Recovery Point Objective, RPO) gwarantujemy umową, umożliwiamy zestawienia usługi z tzw. „Zero Downtime” (świadczenie usługi w trybie Active-Active).

Bezpieczny przesył danych. Synchronizacja danych realizowana jest za pomocą bezpiecznego kanału transmisji – dedykowanych łącz światłowodowych lub kanału VPN.

Najlepsze praktyki. Świadczone usługi opieramy o automatyczne systemy powiadamiania o incydencie, niezależny monitoring infrastruktury oraz system zgłoszeń działający w trybie 24/7/365, realizujemy okresowe testy przełączenia.

Poznaj historie wybranych klientów, którzy skorzystali z naszych usług Disaster Recovery

Muzeum Polin

Kluczowe serwisy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN hostowane w naszym Data Center!

Z przyjemnością informujemy, że przez najbliższe dwa lata będziemy wspierać Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w realizacji statutowych celów – udostępniając bezpieczne środowisko wysokiej dostępności na potrzeby serwisów www klienta w naszym Data Center.

Czytaj więcej
SFD

Migracja portali SFD obsługujących ponad 160 000 zapytań dziennie do chmury VDC!

Do czasu migracji do Data Center Infomex, serwisy internetowe

Czytaj więcej
IOŚ udostępniane z poziomu VDC - Infomex

Przez kolejne 18 mcy, system IOŚ będzie udostępniany z poziomu platformy VDC!

Z przyjemnością informujemy, że zasoby Instytutu Ochrony Śro

Czytaj więcej