WEBCON BPS


WEBCON BPS to platforma, dzięki której działy IT mogą szybko dostarczać gotowe aplikacje dla biznesu – obiegi dokumentów, informacji oraz zaawansowane systemy klasy Business Process Management, bez kodowania.

Dzięki WEBCON BPS, zautomatyzujesz, zdigitalizujesz i zintegrujesz cały ekosystem przedsiębiorstwa – procesy sprzedażowe i marketingowe, operacyjne, finanse, kadry czy IT. Będziesz tworzyć aplikacje odporne na zamiany – w sposób zwinny i iteracyjny.

Obiegi oparte o procesy biznesowe

Projektując obiegi w WEBCON punktem wyjścia jest konkretny proces biznesowy. Jest to najbardziej naturalny sposób projektowania, który umożliwia dostarczenie rozwiązań idealnie odzwierciedlających potrzeby biznesowe i procesy realizowane w danym przedsiębiorstwie.

Budowa aplikacji na zasadzie „drag&drop”

Korzystając z graficznego interfejsu WEBCON BPS Designer Studio możesz tworzyć kompletne aplikacje metodą drag&drop, bez znajomości SQL i bez kodowania. Oznacza to, że dostarczasz je szybciej a jednocześnie zapewniasz większe bezpieczeństwo inwestycji.

Silnik reguł biznesowych

Większość firm przyznaje, że największym, wyzwaniem współczesnego biznesu jest bieżące zarządzanie zmianami. Silnik reguł biznesowych WEBCON BPS oraz technologia InstantChange pozwalają na szybkie wprowadzanie zmian w projektowanych procesach – bez ryzyka utraty danych, bez zaburzenia działania funkcjonujących już obiegów. WEBCON „kontroluje” zachowanie i logikę aplikacji – zmiany wprowadzone do uniwersalnej reguły propagowane są wszędzie tam, gdzie jest ona wykorzystywana, raz stworzone reguły możemy implementować w dowolnym, innym miejscu w systemie.

Łatwa integracja

Dzięki otwartej architekturze i wsparciu dla webserwisów, WEBCON BPS możemy zintegrować praktycznie z dowolnym systemem dziedzinowym.
Kluczowe korzyściSzybkie dostarczanie i łatwa modyfikacja aplikacji biznesowych

Wdrożenie oparte na prototypach oraz Technologia InstantChange umożliwiają bardzo szybkie dostarczanie rozwiązań oraz ich korektę „w locie” – zgodnie z oczekiwaniami biznesu.

113% ROI po 3 latach od wdrożenia

Wg raportu Total Economic Impact ™ of WEBCON BPS opracowanego przez Forrester Consulting, wdrożenie WEBCON pozwala osiągnąć 113% zwrotu z inwestycji w ciągu trzech lat od wdrożenia. Badanie pokazało również, że WEBCON pozwala na przyspieszenie obsługi procesów biznesowych nawet o nawet 87%.

Automatyzacja procesów, zwiększona wydajność

Powtarzalne, czasochłonne czynności zrealizuje system, a Twoi Pracownicy będą mogli skupić się na tym, co kluczowe – na podejmowaniu decyzji. WEBCON na bieżąco dostarczy wszelkich niezbędnych informacji, aby podejmowane decyzje były oparte na danych.

Eliminacja papieru, mniej błędów

WEBCON skutecznie zastępuje tradycyjny, papierowy obieg dokumentów udostępniając wszelkie niezbędne informacje z poziomu przeglądarki internetowej, poczty bądź aplikacji mobilnej. Zdefiniowane słowniki, elementy wyboru, automatyczne generowanie dokumentów, czy skuteczny OCR - wszystkie te elementy minimalizują prawdopodobieństwo powstania błędów i omyłek.
Klienci korzystający z WEBCON BPS, są w stanie stworzyć 90% niezbędnych aplikacji biznesowych za pomocą jednej platformy.
Dzięki WEBCON, z sukcesem digitaizują i integrują cały ekosystem przedsiębiorstwa – procesy sprzedażowe i marketingowe, operacyjne, finanse, kadry czy IT:PROCESY SPRZEDAŻOWE I MARKETINGOWE
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
 • Automatyzacja procesów biznesowych i marketingowych
 • Akceptacja i publikacja treści
 • Obsługa kampanii newsletterowych i mailingowych
 • Publikacje w mediach społecznościowych
 • Planowanie wydarzeń i działania po wydarzeniu
 • Obsługa procesu zakupowego
 • Rozliczanie wydatków
PROCESY OPERACYJNE
 • Obsługa korespondencji i spraw
 • Repozytorium dokumentów i DMS
 • Opracowywanie i akceptacja umów
 • Zarządzanie procedurami ISO
 • Zarządzanie jakością i audytami
 • Zgłaszanie innowacji Lean/Six Sigma
 • Zarządzanie cyklem życia produktu
 • Zarządzanie reklamacjami i zwrotami
 • Zarządzanie flotą
PROCESY FINANSOWE
 • Budżetowanie, planowanie inwestycji, zgłaszanie zapotrzebowania na zakupy
 • Przetwarzanie RFI, RFP, zamówień oraz obsługa przetargów
 • Akceptacja faktur kosztowych
 • Automatyzacja obsługi faktur
 • Akceptacja płatności
 • Zarządzanie limitami kredytowymi
 • Zarządzanie podwykonawcami
 • Autoryzacja dostawców
 • Akceptacja i zwrot kosztów delegacji
PROCESY KADROWE
 • Obsługa cyklu zatrudnienia pracownika
 • Obsługa wniosków urlopowych
 • Obsługa ocen okresowych pracowników
 • Obsługa zezwoleń na pracę w warunkach specjalnych
 • Rejestracja obecności
 • Akceptacja dodatków i bonusów pracowniczych oraz podarunków
 • Obsługa planów emerytalnych
 • Zarządzanie pracownikami zdalnymi
PROCESY IT
 • Rejestracja oraz obsługa zasobów i systemów IT
 • Zarządzanie uprawnieniami
 • Obsługa kont AD & Exchange
 • Zarządzanie projektami
 • Obsługa zadań doraźnych
 • Obsługa zapotrzebowania na zmiany
 • Pomoc użytkownikom i obsługa bieżących problemów