Kontynuacja współpracy z UM w Piekarach Śląskich w zakresie outsourcingu mocy obliczeniowej w Data Center Infomex

W wyniku przeprowadzonego postępowania podpisaliśmy umowę z Urzędem Miasta w Piekarach Śląskich, w ramach której do listopada 2019 roku będziemy świadczyć usługę udostępnienia platformy sprzętowej na potrzeby Systemu Informacji Przestrzennej.

Platforma jest zintegrowanym internetowym systemem przechowującym w jednym miejscu wszystkie informatyczne bazy danych funkcjonujące w Urzędzie, takie jak:

  • Ewidencja gruntów i budynków,
  • Dane dotyczące planowania przestrzennego i architektury,
  • System podatkowy,
  • Mapy.

Celem platformy jest zmaksymalizowanie wykorzystania dostępnych w bazach informacji, a jednocześnie zwiększenie zakresu i jakości usług Urzędu świadczonych drogą elektroniczną.

Naszym zadaniem jest dostarczanie mocy obliczeniowej w modelu PaaS na potrzeby działania Systemu Informacji Przestrzennej, dzięki czemu nasz klient otrzymuje platformę, którą może sprawnie zarządzać, bez konieczności inwestowania we własne zasoby. Usługę na rzecz Urzędu będziemy świadczyć przez 12 miesięcy, kontynuując tym samym kilkuletnią owocną współpracę z Gminą Piekary, jako dostawca usług hostingowych.