IOŚ

Przez najbliższe dwa lata, Krajowa baza o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji będzie udostępniana z poziomu platformy Virtual Data Center. Jakie wymagania postawił przed nami Instytut Ochrony Środowiska w przedmiotowym projekcie?

System musiał zostać zainstalowany na odpowiednio przygotowanych serwerach, które będą pracować w warunkach gwarantujących jego bezawaryjne funkcjonowanie, wysoką dostępność oraz pełne bezpieczeństwo przetwarzanych danych.  

Z uwagi na fakt, iż na platformie występują okresy wzmożonego ruchu przekładające się na znaczące obciążenie zarówno serwerów jak i nasycenia łącza, infrastruktura Data Center musiała gwarantować pełną niezależność telekomunikacyjną, a sama platforma chmurowa możliwość zwiększania zasobów „na żądanie”.

W ramach projektu, udostępniamy wirtualną infrastrukturę oraz potencjał techniczny niezbędny do prawidłowego działania systemów, a w szczególności:

 • Zapewniamy wysoko dostępne, bezpiecznie i skalowalne środowisko funkcjonujące w modelu Chmury Publicznej na platformie Virtual Data Center
 • Zapewniamy system backupu umożliwiający wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowej online
 • Zapewniamy ochronę antywirusową oraz bezpieczeństwo logiczne i informatyczne systemu dzięki ochronie firewall
 • Świadczymy usługi utrzymania oraz administracji obejmujące:
  • Zapewnienie całodobowej obsługi zgłoszeń
  • Bieżący monitoring i raportowanie pracy Systemu, zużycia zasobów oraz łącz
  • Realizację polityki bezpieczeństwa
  • Usług typu „remote hands”
 • Działamy w oparciu oraz w zgodzie z opracowaną Polityką Bezpieczeństwa oraz Planem Ciągłości Działania dla systemów klienta.

Dziękujemy za okazane zaufanie!