Infomex stworzył system monitorowania parku maszynowego dla spółki IZOBLOK

Rzetelne informacje na temat aktualnego przebiegu produkcji, stanu pracy urządzeń oraz ich efektywności to nieodzowny element funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych. Spółka IZOBLOK S.A. – lider europejskiego rynku EPP, zleciła nam zaprojektowanie oraz wykonanie dedykowanego systemu, który wesprze proces gromadzenia, analizy oraz wizualizacji wspominanych danych.

System, który stworzyliśmy na potrzeby Klienta umożliwia:

  • Rejestrację problemów dotyczących danej maszyny za pomocą tabletów znajdujących się na stanowiskach operatorskich
  • Rozwiązywanie problemów za pośrednictwem interfejsu mobilnego na smartfonach
  • Wybór serwisanta, który ma być odpowiedzialny za realizację zgłoszenia
  • Automatyczne przekazywanie zgłoszeń do realizacji
  • Sprecyzowanie przyczyny przestoju maszyny oraz bieżące określanie statusu realizowanych prac
  • Raportowanie prac
  • Zarządzanie strukturą zakładu, halami, maszynami, użytkownikami oraz typami zgłoszeń

Gromadzone dane przetwarzamy w czasie rzeczywistym wizualizując je na monitorach wielkoformatowych oraz panelach operatorskich. Równolegle wszystkie zebrane informacje rejestrujemy w bazie danych, co umożliwia Klientowi generowanie szczegółów raportów na temat awaryjności poszczególnych maszyn, czasu napraw oraz przyczyn powstałych awarii.

Docelowo, z systemu korzystać będą wszystkie 4 fabryki wchodzące w skład grupy IZOBLOK.

Dziękujemy za okazane zaufanie!