Muzeum POLIN

Z przyjemnością informujemy o realizacji kolejnego projektu na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – w czerwcu b.r. podpisaliśmy umowę na świadczenie kompleksowej opieki nad kluczowymi portalami instytucji: Muzeum POLIN, Polscy Sprawiedliwi oraz Wirtualny Sztetl obejmującą serwis, prace rozwojowe oraz usługę aktualizacji i migracji wspominanych serwisów.

Portal "Wirtualny Sztetl" dokumentuje historię społeczności żydowskich w Europie Środkowej i Wschodniej i może się „pochwalić” milionem unikalnych użytkowników rocznie. Serwis „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie pamięci” dedykowany jest wszystkim tym, którzy ratowali Żydów w czasie Zagłady. Z uwagi na znaczącą popularność wspominanych portali, jak również liczne inicjatywy realizowane w ramach serwisów Muzeum w formule online – instytucja kładzie szczególny nacisk na bezawaryjne funkcjonowanie swoich portali stawiając przed wykonawcami wyśrubowane wymagania w zakresie oczekiwanych czasów reakcji oraz realizacji zgłoszeń. W ramach projektu nasi specjaliści odpowiadają m.in. za:

  • Wykonywanie bieżących prac administracyjnych służących zachowaniu pełnej sprawności wszystkich funkcjonalności Portali
  • Utrzymywanie całodobowego centrum serwisowego
  • Monitorowanie pracy Portali, analizowanie błędów oraz usuwanie zgłoszonych problemów w oparciu o ustalone SLA
  • Przekazywanie Muzeum rekomendacji dotyczących utrzymania optymalnej kondycji oprogramowania objętego opieką
  • Świadczenie wszelkich prac związanych z rozwojem oraz modyfikacją portali zlecanych przez Muzeum

Korzystając z okazji, dziękujemy za okazane zaufanie i możliwość realizacji kolejnego – obok usługi hostingu – kompleksowego projektu na rzecz Muzeum POLIN.