prok.

Prowadzenie czynności procesowych i analitycznych w sprawach gospodarczych i uszczupleń należności Skarbu Państwa – to jedno z kluczowych zadań Prokuratury Krajowej. Z myślą o optymalizacji powyższych działań, w 2019 roku instytucja ogłosiła postępowanie, w ramach którego nasi specjaliści zaprojektowali i zbudowali System Wsparcia Prokuratora.

Kilka tygodni temu, klient ogłosił kolejne postępowanie, w ramach którego desktopowa wersja SWP ma zostać dostosowana do wersji przeglądarkowej, a następnie zintegrowana w formie kolejnego obszaru funkcjonalnego z systemem centralnym PROK-SYS. Prowadzone śledztwa wymagają wsparcia pracy prokuratorów w zakresie przetwarzania danych gromadzonych w toku ich realizacji. Ze względu na wolumen konieczne jest użycie specjalistycznej aplikacji umożliwiającej analizę danych – właśnie taką aplikację zbudują nasi programiści w toku najświeższego, realizowanego na rzecz Prokuratury projektu. Aplikacja ma stanowić narzędzie umożliwiające prokuratorowi zapoznanie się z opracowanymi w ramach projektu metodykami postępowania, ułatwiając przygotowanie treści wybranych dokumentów procesowych oraz analizę danych.

W ramach realizacji projektu korzystać będziemy głównie z technologii C# .NET. Nasi specjaliści będą odpowiadać m.in. za:

  • Opracowanie projektu technicznego SWP WEB obejmującego integrację z PROK-SYS z wykorzystaniem Enterprise Architect, zgodnie z zasadami modelowania UML, który będzie zawierał: projekt procesów biznesowych, przypadki użycia wraz ze scenariuszami, projekty ekranów, projekty wydruków, projekt środowiska kompilacji kodów źródłowych; 
  • Rozbudowę SWP do wersji SWP WEB, w ramach której zostanie opracowana wersja testowa SWP WEB, przygotowane scenariusze oraz środowisko testowe, zostanie wdrożona aplikacja w środowisku testowym, przeprowadzone szkolenia oraz testy akceptacyjne;
  • Przygotowanie wersji produkcyjnej SWP WEB oraz jej wdrożenie w środowisku zamawiającego, przygotowanie dokumentacji użytkownika, administratora i dokumentacji eksploatacyjnej;
  • Świadczenie obsługi gwarancyjnej oraz rozwojowej w okresie 36 miesięcy od dnia odbioru zamówienia;
  • Świadczenia Usług związanych z rozwojem SWP WEB.

Łączna wartość projektu wynosi 1 946 462,70 zł brutto.