Kompleksowy projekt oparty o Data Center Infomex dla spółki BOLIX

Spółka BOLIX S.A. to wiodący polski producent chemii budowlanej, od kilku lat korzysta z usług naszego Data Center przechowując w ramach platformy VDC system CRM, wewnętrzne aplikacje oraz strony www.

W drugim kwartale b.r., z sukcesem zakończyliśmy bezpłatne testy usługi Veeam Cloud Connect, która niewielkim kosztem pozwala zaimplementować tzw. złotą zasadę backupu. Zgodnie z „3-2-1” – bo o tej zasadzie mowa, dane należy przechowywać w trzech egzemplarzach, w dwóch różnych rodzajach pamięci masowej, z których jeden powinien znajdować się poza siedzibą firmy.

Dzięki Virtual Data Center oraz funkcji Veeam Cloud Connect, chcąc tworzyć kopie zapasowe poza siedzibą firmy, spółka BOLIX nie musiała inwestować w stworzenie zewnętrznego repozytorium, jego utrzymanie oraz zwiększenie przepustowości łącz. Kopie zapasowe danych Klienta tworzona są z poziomu konsoli Veeam, która pozwala na automatyczne przesłanie ich do naszego repozytorium chmurowego.

Usługa jest rozliczana w modelu „Pay-as-you-go”, na podstawie aktualnego użycia jej poszczególnych elementów, czyli:

  • Ilości backupowanych stacji roboczych,
  • Ilości przestrzeni dyskowej dla przechowywania danych backupu,
  • Ilości przesłanych danych backupu.

Wszystkie dane są szyfrowane w źródle (przed opuszczeniem firmowej sieci) oraz podczas transferu i przechowywania. Cały proces nie wpływa na współczynnik redukcji danych zapewniany przez wbudowane funkcje kompresji i akceleracji sieci WAN.