Dane OPI PIB w chmurze Data Center Infomex

Zadaniem Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego jest gromadzenie, analiza i przetwarzanie informacji o sektorze badań i rozwoju. Ponad 200 osób prowadzi badania dotyczące działalności instytucji naukowych czy uczelni wyższych, a także tworzy zaawansowane systemy informatyczne wspierające rozwój nauki.

Jednym z najnowszych projektów OPI są prace nad wdrożeniem ogólnopolskiego systemu antyplagiatowego z wykorzystaniem wydajnej platformy obliczeniowej. Z uwagi na bezpieczeństwo danych, którymi dysponuje klient, OPI zdecydowało się skorzystać w tym celu z usług prywatnej chmury obliczeniowej. Oferta zaproponowana przez Infomex spełniła komplet oczekiwań, jakie postawił przed oferentami Ośrodek. Wydajność sprzętu na zakładanym poziomie, w połączeniu z korzystnymi warunkami finansowymi oraz Data Center spełniającym wysokie wymagania klienta w zakresie bezpieczeństwa powierzonych danych, otworzyły nam drogę do współpracy, którą podjęliśmy w I kwartale 2018 roku.

Do zakresu naszych obowiązków w ramach realizacji umowy z OPI należy:

  • Udostępnienie wysokowydajnej platformy obliczeniowej opartej o systemy klasy HPC,
  • Backup danych,
  • Całodobowa opieka techniczna,
  • Całodobowa opieka serwisowa.

Dostarczamy moc obliczeniową w postaci klastra HPC, składającego się z serwerów fizycznych połączonych ze sobą siecią Infiniband oraz wydajnej przestrzeni dyskowej, która została zapewniona przez replikujące się macierze z dyskami SSD:

  • 22 sztuki wysokowydajnych serwerów obliczeniowych,
  • 50 TB współdzielonej przestrzeni dyskowej.

Wykorzystywana moc obliczeniowa jest rozliczana według zużycia za konkretne parametry na podstawie comiesięcznych raportów generowanych przez system monitoringu platformy. Usługi są świadczone z powodzeniem od stycznia 2018 roku.

Realizacja usługi dla OPI stanowi kolejny zaawansowany technologicznie projekt Data Center Infomex.