Platforma Szkolenia Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Data Center Infomex

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury to jedyna centralna instytucja odpowiedzialna za szkolenie kadr sądownictwa i prokuratury w Polsce. Aby zoptymalizować swoją działalność, KSSP uruchomiło Platformę Szkoleniową – narzędzie umożliwiające obsługę szkoleń online, kontakt pomiędzy uczestnikami i wykładowcami, pobieranie materiałów oraz ewaluację realizowanych działań.

Od kwietnia b.r. roku, platforma będzie funkcjonować w ramach infrastruktury naszego Data Center. Na rzecz klienta będziemy świadczyć usługę hostingu serwerów dedykowanych oraz poczty elektronicznej wraz z pełną obsługą administracyjną oraz szeregiem elementów dodatkowych:

  • Wsparciem administratorskim w modelu 24/7/365,
  • Czasem reakcji na awarie nieprzekraczającym 1h,
  • Optymalizacją, personalizacją i aktualizacją oprogramowania,
  • Zdalnym, ciągłym monitoringiem serwerów oraz poszczególnych usług (WWW, SQL, FTP etc.),
  • Planowaniem i wdrażaniem strategii rozwoju oraz skalowaniem platformy Klienta,
  • Codziennym backupem środowiska Klienta.