Polska Chmura PDCA Infomex

Polski Związek Ośrodków Przetwarzania Danych, którego jesteśmy współzałożycielem, ustanowił znak jakości dla dostawców usług chmurowych – „Polska Chmura”. Celem znaku jest promowanie centrów danych świadczących usługi chmurowe, które przestrzegają wymogów w zakresie ochrony danych osobowych oraz wspierają polską gospodarkę poprzez spełnianie obowiązków podatkowych w naszym kraju.

Polska Chmura Polski Związek Ośrodków Przetwarzania Danych Infomex znak

Rosnąca świadomość znaczenia danych firmowych sprawia, że coraz częściej jednym z kluczowych kryteriów wyboru dostawcy jest kwestia tego, czy dane będą przetwarzanie poza terenem naszego kraju. Znak „Polska Chmura” to jasny sygnał dla odbiorcy wskazujący dostawców, którzy zapewniają korzyści wynikające z lokalizacji data center w Polsce.

Motywacją do stworzenia znaku, było skonsolidowanie działań firm, które dostarczają rozwiązania chmurowe i stawiają na pierwszym miejscu troskę o rzetelność świadczenia usług i ochronę danych. Promowanie rodzimych usługodawców data center daje jasny sygnał odbiorcom tych usług, o tym którzy dostawcy gwarantują przejrzystość prawną i największe bezpieczeństwo przetwarzanych danych

– mówi Wiesław Wilk, Prezes Polskiego Związku Przetwarzania Danych.

Nowoczesne, rodzime centra danych, rozwiązania chmurowe zgodne z polskim prawem to bezpieczna i pewna alternatywa dla zagranicznych data center, które w zależności od lokalizacji, mogą podlegać innym regulacjom prawnym. Nie bez znaczenia jest również sam zespół - bo polska chmura to polski support, bardzo często to również możliwość dopasowania rozwiązania do indywidualnych potrzeb danego odbiorcy, na co nie możemy liczyć w przypadku usług globalnych dostawców. Więcej o znaku „Polskiej Chmury” przeczytać można tutaj.