Infomex wdraża System Dystrybucji Nagrań dla Apelacji Wrocławskiej

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zdecydował się na zakup autorskiego rozwiązania stworzonego przez Dział Oprogramowania Biznesowego Infomex – systemu SDN.

SDN czyli System Dystrybucji Nagrań to w pełni zintegrowane narzędzie, które pozwala na elektroniczne i automatyczne przekazywanie protokołów elektronicznych pomiędzy jednostkami sądowymi. System składa się z dwóch modułów: SDNManager – programu umożlwiającego zarządzanie i konfigurację, oraz SDN – czyli aplikacji właściwej. System Dystrybucji Nagrań to usługa Windows, która odpowiada za przenoszenie plików między poszczególnymi folderami w sieci oraz folderami na serwerach ftp.

Integracja z Active Directory gwarantuje, że dostęp do przekazywanych protokołów będą miały jednie osoby do tego upoważnione. Dzięki integracji z systemami dziedzinowymi wykorzystywanymi przez jednostki sądowe, protokoły będą przesyłane automatycznie na wskazane zasoby odpowiedniej jednostki.

SDN jest kolejnym – po e-BOI i t-POST– produktem stworzonym przez Infomex dla potrzeb polskiego sądownictwa.

Dziękujemy za Państwa zaufanie!