Kolejny projekt Infomex dla Sądu Apelacyjnego w Krakowie - system usprawniający pracę Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Mamy przyjemność poinformować, że Sąd Apelacyjny w Krakowie powierzył nam realizację kolejnego projektu software’owego – tym razem, nasi programiści zaprojektują, wykonają oraz zrealizują usługę wdrożenia systemu informatycznego usprawniającego pracę Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej.

System będzie odpowiedzialny za optymalizację pracy kuratorów na etapach ewidencji spraw dla nieletnich i dorosłych, tworzenia dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością oraz raportowania.

W ramach kontraktu, nasi specjaliści:

  • Wykonają analizę biznesową, systemową, a także opracują projekt techniczny i dokumentację dla systemu,
  • Stworzą system zgodnie z zatwierdzoną analizą i projektem technicznym,
  • Zrealizują usługę wdrożenia,
  • Przeprowadzą szkolenia dla administratorów oraz trenerów systemu.

Dziękujemy za okazane zaufanie!