nfomex odpowiedzialny za proces digitalizacji materiałów archiwalnych Urzędu Miasta Katowice

Mamy przyjemność poinformować, że Urząd Miasta Katowice powierzył naszym specjalistom wykonanie digitalizacji wybranych materiałów archiwalnych z zasobów Zakładowego Archiwum oraz stworzenie strony www i aplikacji mobilnej, za pośrednictwem której udostępniane będą zdigitalizowane materiały.

Kontrakt obejmuje również tłumaczenie dostarczonych rozwiązań na język angielski, francuski i niemiecki. Powstała strona www zostanie zamieszczona na platformie Microsoft SharePoint 2013 i stanowić będzie integralną część serwisu katowice.eu.