radio

W Infomex wierzymy, że rozwój biznesu nierozerwalnie łączy się z ciągłym wzmacnianiem relacji z klientami, a także optymalizacją procesu komunikacji i działań sprzedażowych. Tworzymy „szyte na miarę” rozwiązania wspierające proces sprzedaży, które zapewniają pełną kontrolę na każdym etapie prowadzonego projektu handlowego.

Miło nam poinformować, że nawiązaliśmy współpracę z Grupą Eurozet – jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych grup mediowych w Polsce! Należy do niej aż pięć ogólnokrajowych, znanych wszystkim rozgłośni – Radio ZET, Antyradio, Chillizet, Meloradio i Radio Plus. Klient zgłosił się do nas w związku z potrzebą stworzenia jednolitego systemu służącego optymalizacji procesu sprzedaży - nasze rozwiązanie zastąpi wykorzystywane dotychczas narzędzie, które wymaga jednoczesnego dostępu do wielu różnych aplikacji.

Głównym wyzwaniem, z jakim przyjdzie się nam zmierzyć realizując projekt jest zaprojektowanie oraz wdrożenie jednolitej platformy, która ułatwi i zoptymalizuje działania sprzedażowe w Grupie Eurozet. Rozwiązanie podzielone zostanie na 6 obszarów, które odpowiadać będą kolejnym etapom lejka sprzedażowego. System pozwoli na zarządzanie szansami sprzedaży, ofertowaniem, procesem realizacji i rozliczania projektów oraz zapewni rozbudowane raportowanie z funkcją przesyłania informacji do hurtowni danych.

Ze względu na złożoność realizowanego projektu, prace zostały podzielone na 2 etapy. W pierwszym z nich wykonaliśmy dokumentację analityczną systemu SWS (System Wsparcia Sprzedaży), który powstanie w wyniku projektu. Przeprowadziliśmy analizę biznesową oraz techniczną, która miała na celu uszczegółowienie przedmiotu i zakresu wdrożenia, zasad i metod jego realizacji, poszczególnych etapów, a także wymagań sprzętowych Systemu obejmujących m.in:

 • Elementy techniczne i funkcjonalne niezbędne do prawidłowego działania systemu,
 • Strukturę bazy danych z zaznaczeniem kluczowych obiektów i ewentualnych konwencji nazewnictwa,
 • Specyfikację raportów i formatek ekranowych pojawiających się w systemie,
 • Procedury i scenariusze testowe, a także określenie zakresów weryfikacji danych testowych,
 • Projekt migracji danych z obecnie używanego przez klienta systemu do nowopowstałego,
 • Projekt interfejsów wymiany danych,
 • Klikalny mockup systemu.

Obecnie trwa realizacja drugiego etapu – wdrożenia Systemu Wsparcia Sprzedaży. W ramach zaplanowanych działań, wykonamy migrację i integrację platformy z innymi wykorzystywanymi w Grupie Eurozet systemami, przeprowadzimy testy funkcjonalne, przeszkolimy użytkowników, a także uruchomimy środowisko testowe i produkcyjne na potrzeby platformy.

Technologie wykorzystane w projekcie:

 • Platforma programistyczna: ASP .NET oraz Microsoft SharePoint
 • Dwa środowiska informatyczne aplikacji: testowe oraz produkcyjne oparte na platformie wirtualizacji VMware VSX
 • Baza danych: MSSQL
 • Integracja z: AD
 • Dostęp do systemu odbywać się będzie poprzez wiodące przeglądarki internetowe