Przedłużenie usług kolokacji dla IOŚ w Data Center Infomex

Z przyjemnością informujemy, że zasoby Instytutu Ochrony Środowiska pozostaną w Data Center Infomex na okres kolejnych 12-tu miesięcy.

Już od ponad dwóch lat cieszymy się zaufaniem Klienta, który korzysta z powierzchni kolokacyjnej naszego Data Center. Prócz udostępnienia zasobów na potrzeby systemu Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych, w ramach projektu realizujemy procedury monitorowania oraz administracji platformą VMware, zapewniamy politykę bezpieczeństwa systemu uwzględniającą procedurę Database, Application Backup & Restore jak również realizujemy plan ciągłości działania systemu uwzględniający procedurę Disaster Recovery.

Instytut Ochrony Środowiska to jedna z wielu instytucji z sektora publicznego, które powierzyły kluczowe zasoby naszemu zespołowi odpowiedzialnemu za zarządzanie środowiskiem Data Center Infomex.

Dziękujemy za okazane zaufanie!