Infomex tworzy aplikację dla Ministerstwa Finansów

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu narzuca na banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz inne instytucje z obszaru finansów i nie tylko obowiązek raportowania transakcji, których okoliczności mogą wskazywać na ich związek z przestępstwem. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, instytucje te mają obowiązek składania wykazów transakcji opatrzonych Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym do Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej.

Nasz najnowszy projekt ma na celu optymalizację procesu obsługi wspomnianego procesu – jego owocem będzie system, który umożliwi:

  • Rejestrację i modyfikację instytucji zobligowanych do składania raportów,
  • Przekazywanie raportów,
  • Zgłoszenia nowych użytkowników,
  • Zarządzanie certyfikatami „komunikacyjnymi”,
  • Obsługę wykazów transakcji (wypełnianie formularza karty transakcji, podpisywanie,
  • i szyfrowanie plików transakcji, wysyłanie do SIGIIF, pobieranie informacji o statusie),
  • Obsługę komunikatów,
  • Obsługę e-Zawiadomień i e-Odpowiedzi,
  • Sprawdzanie dostępności aktualizacji Programu.

Program, nad którym pracujemy pozwoli na przesyłanie danych do GIIF bez użycia rozszerzeń przeglądarki – będzie pobierany przez Instytucje zobligowane do raportowania bezpośrednio z poziomu strony GIIF. Aplikacja będzie komunikowała się z serwerami GIIF z użyciem interfejsów REST. Pozwoli zarówno na przesyłanie danych wpisanych do Programu w oparciu o formularze, jak i wczytywanie danych z plików przygotowanych przez inne systemy.