Infomex tworzy autorską aplikację opartą o Microsoft SharePoint dla MHM Holding GmbH.

Firma MHM Holding GmbH z siedzibą w Kirchheim zdecydowała się powierzyć specjalistom Infomex zaprojektowanie oraz wdrożenie autorskiego rozwiązania opartego o platformę SharePoint firmy Microsoft. Realizacja ma na celu stworzenie kompletnej bazy zapytań dotyczących wytwarzanych produktów, które trafiają do firmy MHM Holding GmbH ze strony odbiorców z całego świata.

Funkcjonalność workflow umożliwi dystrybucję zapytań do osób bezpośrednio odpowiedzialnych za ich obsługę, a co za tym idzie, wprowadzi nowy porządek administracyjny oraz zapewni optymalizację procesu obsługi klienta. W ramach realizacji w/w zamówienia, Infomex zapewni pełne wsparcie przed i po wdrożeniowe w zakresie objętym zamówieniem.