Infomex stworzył dedykowaną aplikację opartą o MS SharePoint dla Südzucker Polska S.A

Südzucker Polska S.A. należąca do europejskiej Grupy Südzucker - największego producenta cukru w Europie, wybrała firmę Infomex do stworzenia dedykowanej aplikacji służącej do składania elektronicznych wniosków o udzielenie dostępu do sieci bezprzewodowej gościom przebywającym na terenie zakładu.

Aplikacja będąca przedmiotem zamówienia stanowi część działającego portalu intranetowego opartego na platformie Sharepoint 2010 Enterprise.

Proces złożenia wniosku o dostęp do sieci składa się z następujących etapów:

  • Pracownik firmy wypełnia formularz zgłoszeniowy wnioskując o dostęp do sieci bezprzewodowej dla swojego gościa,
  • System generuje unikatowe hasło, które umożliwia dostęp do sieci Wi-Fi na określony czas,
  • Poprawnie wprowadzone dane zostają wysłane do zewnętrznej bazy MySQL (dla FreeRadius),
  • Pracownik, który wnioskował o nadanie hasła oraz jego gość otrzymują wiadomość e-mail z hasłem i loginem umożliwiającym korzystanie z sieci bezprzewodowej.

W ramach realizacji w/w zamówienia, Infomex dostarczył zintegrowane rozwiązanie obejmujące zarówno część software’ową jak i wytyczne do zmiany konfiguracji sieci wewnętrznej klienta.

Dziękujemy za okazane zaufanie!