Sieć stanowi fundamentalny element infrastruktury teleinformatycznej przedsiębiorstwa. Zakłócenia w jej prawidłowym funkcjonowaniu mogą doprowadzić do przerwania ciągłości kluczowych procesów biznesowych, jak również mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa całej organizacji. Projektując środowiska sieciowe naszych klientów kładziemy szczególny nacisk na skalowalność, bezpieczeństwo oraz odporność na awarie oferowanych rozwiązań.


Zakres usług, jakie realizujemy obejmuje:

  • Inwentaryzację i weryfikację efektywności wykorzystywanych przez klienta rozwiązań sieciowych
  • Doradztwo w zakresie doboru optymalnych rozwiązań sprzętowych oraz architektury sieci
  • Projektowanie, wdrażanie oraz utrzymanie rozwiązań sieciowych LAN / WAN / WLAN / VPS / SDN (Software Defined Network)
  • Instalację i konfigurację urządzeń sieciowych
  • Monitoring oraz zarządzanie infrastrukturą sieciową

 

Korzyści dla Twojego biznesu:

  • Skalowalność, bezpieczeństwo, odporność na awarie
  • Wzrost produktywności i wydajności możliwy dzięki optymalnej architekturze sieciowej, a co za tym idzie, bezawaryjnej komunikacji
  • Możliwość przekazania bieżącej obsługi sieci pierwszej Linii Wsparcia Infomex - jakość usług gwarantowana umową (SLA), SPOC (pojedynczy punkt kontaktu)

Zobacz wybrane projekty sieciowe, jakie zrealizowaliśmy dla naszych klientów

Infomex realizuje kompleksowy projekt wyposażenia nowego zakładu na rzecz spółki NVH

Kompleksowy projekt wyposażenia nowego zakładu NVH Poland Sp. z o. o. w niezawodną infrastrukturę IT!

Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz ciągły wzrost ilości zamówień skłoniły firmę

Czytaj więcej
Infomex zrealizował projekt rozbudowy sieci WI-FI dla marki Eobuwie.pl

Infomex dla Eobuwie.pl – zakończyliśmy realizację projektu rozbudowy sieci

Rynek sprzedaży online charakteryzują ciągłe zmiany, które wynikają zarówno z postępu technologicznego, jak i rosnących

Czytaj więcej
Dostawa sprzętu przez Informex do Ministerstwa Sprawiedliwości o wartości 1 mln zł

Projekt dla Ministerstwa Sprawiedliwości o wartości 1 mln zł netto zrealizowany!

Z przyjemnością informujemy, że zrealizowaliśmy kompleksowy projekt polegający na dostawie, instalacji oraz konfiguracji

Czytaj więcej