Mieszko

Już od nieomalże dekady otaczamy spółkę Mieszko S.A. kompleksowym wsparciem IT świadczonym w modelu hybrydowym – zdalnie oraz on-premise, za pośrednictwem profesjonalnego systemu ITSM. Przedłużona w ostatnim czasie umowa obejmuje m.in. kompleksową opiekę na środowiskiem serwerowo- storage’owym, sieciowym i wirtualizacją klienta (VMware oraz Oracle) jak również usługami systemowymi –  środowiskiem Microsoft (Exchange, Active Directory, Windows Server), Linux oraz usługami bezpieczeństwa (Fortigate, Barracuda).

W ramach kontraktu, nasi specjaliści realizują:

  • Wsparcie przy instalacji, konfiguracji i aktualizacji środowiska klienta.
  • Wsparcie podczas wystąpienia problemów oraz przywracania pracy po awarii.
  • Optymalizację konfiguracji, przeglądy oraz ewentualne naprawy.

O to, co stanowi klucz do sukcesu realizacji tego typu projektów zapytaliśmy Mariusza Majdaka, Dyrektora Działu Realizacji Infomex:

Kluczem do długotrwałej, udanej współpracy na polu outsourcingu IT jest precyzyjne określenie oczekiwań klienta. Przygotowując projekt rozwiązania dla konkretnego przedsiębiorstwa, określamy, jakie problemy klient chciałby rozwiązać dzięki usłudze, które obszary IT są dla niego newralgiczne, wreszcie jaką część swojego środowiska chciałby przekazać pod naszą opiekę. Takie podejście w połączeniu z próbnym uruchomienie usługi na zasadzie PoC przynosi owoce w postaci katalogu zgłoszeń oraz zestawu procedur, które pozwalają w sposób satysfakcjonujący klienta mierzyć i monitorować jakość świadczonych na jego rzecz usług.

Dbałość o wysoką dostępność oraz bezpieczeństwo kluczowego dla spółki Mieszko obszaru jakim niewątpliwie jest obszar IT to dla nas olbrzymie wyróżnienie, ale również wyzwanie, któremu od blisko dekady z sukcesem stawiamy czoła. Z perspektywy klienta, usługi outsourcingu IT to pełna kontrola kosztów, gwarantowana umową ciągłość realizacji usługi oraz zachowania poufności – kluczowe z punktu widzenia współczesnego biznesu

– tak współpracę z klientem podsumowuje Dariusz Gruszka, Prezes Zarządu Infomex.

Korzystając z okazji, pragniemy podziękować całemu zespołowi Mieszko S.A. za okazane zaufanie oraz owocną współpracę!