Infomex dostarczył infrastrukturę HP niezbędną do zarządzania systemem ASG-EUPOS dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Wdrożenie infrastruktury HP w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii!

Infomex zwyciężył w kolejnym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – tym razem dostarczymy sprzęt

Czytaj więcej
Infomex rozbudowuje środowisko IT Województwa Małopolskiego

Projekt rozbudowy środowiska IT Województwa Małopolskiego o wartości przekraczającej 3 mln zł!

Infomex złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu ogłoszonym przez Województwo Małopolskie na dostawę, mont

Czytaj więcej