Dnia 20.09.2023 r. podpisaliśmy umowę w ramach złożonej najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie pn.: Usługa kolokacji sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych UMWM.

Usługa kolokacji będzie świadczona przez okres 36 miesięcy, a wartość kontraktu przekracza kwotę 1 700 000 PLN.

 

Główne cechy kolokacji sprzętu komputerowego:

· Zapewnienie redundantnej infrastruktury Data Center oraz łącz dostępu do sieci Internet.

· Zapewnienie łącza światłowodowego do lokalizacji UMWM

· Zapewnienie dostępności systemów na poziomie minimum 99,99% w skali miesiąca.

· Zapewnienie usług wsparcia i administracji oraz monitoringu 24/7.

· Reakcja na zgłoszenie do 1 godz.

 

Kolokacja sprzętu komputerowego umożliwiaj klientom umieszczenie ich własnych serwerów i innych urządzeń komputerowych w specjalnie przystosowanym Data Center. Głównym celem kolokacji jest zapewnienie fizycznego miejsca oraz warunków technicznych i infrastrukturalnych, które umożliwiają klientom przechowywanie i uruchamianie swojego sprzętu w profesjonalnym i bezpiecznym środowisku. Kolokacja jest szczególnie popularna wśród dużych firm, dostawców usług hostingowych, a także tych, którzy potrzebują zapewnić najwyższą dostępność swojej infrastruktury, w tym systemów, aplikacji i serwisów WWW na niej uruchomionych. Dzięki usłudze kolokacji firmy mogą skoncentrować się na swojej działalności, a nie na utrzymaniu i zarządzaniu własnymi centrami danych.