Centralna Komisja Egzaminacyjna

Trudno wyobrazić sobie większe wyzwanie, niż zabezpieczenie procesu oceniania egzaminów maturalnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna powierzyła nam projekt udostępnienia wysokowydajnego środowiska IT na potrzeby aplikacji Scoris Assessor wspomagającej system e-oceniania.

Poprzeczka w projekcie była postawiona bardzo wysoko – środowisko dostarczane na potrzeby aplikacji musiało gwarantować wysoką dostępność, bezpieczeństwo oraz skalowalność. Największym wyzwaniem była jednoczesna obsługa pracy 1 400 egzaminatorów oraz szybkość czasu oceniania - zamawiający określił wyśrubowane normy dotyczące maksymalnego czasu logowania egzaminatora oraz pobierania zadań do oceny i odsyłania wyników.

Aby sprostać wymaganiom klienta, opracowaliśmy architekturę rozwiązania opartą o 18 serwerów wirtualnych uruchomionych na platformie Virtual Data Center w modelu Chmury Prywatnej. Pracę środowiska oparliśmy o klastry wysokiej dostępności (HA) z pełną redundancją każdego elementu Data Center oraz platformy VDC. Wysoką wydajność udało się osiągnąć dzięki wymianie danych pomiędzy każdym z serwerów oraz agregowaniu połączeń nx1Gb/s interfejsów sieciowych przypisanych do serwera. Zapewniliśmy pełną obsługę administracyjną dla zasobów klienta funkcjonujących w ramach platformy VDC.

W ramach usług dodatkowo zapewniliśmy:

  • Pełną obsługę administracyjną platformy VDC obsługującej zasoby CKE zlokalizowanej w Data Center Infomex,
  • Ciągłość pracy zapewnioną dzięki zasilaniu z dwóch niezależnych przyłączy energetycznych, w tym dwóch stacji transformatorowych uzupełnionych o zasilacze trójfazowe UPS i agregat MTU,
  • Gwarancję nieprzerwanej dostępności usług dzięki połączeniu do Internetu dostarczanemu przez kilku niezależnych dostawców oraz uczestnictwie w polskich i zagranicznych punktach wymiany ruchu,
  • Bezpieczeństwo fizyczne zapewnione m.in, poprzez system kontroli dostępu, całodobowy monitoring oraz zaawansowane systemy przeciwpożarowe.

Zaprojektowane przez Infomex rozwiązanie pozwoliło CKE na szybką i bezproblemową realizację procesu oceniania egzaminów maturalnych!