Optymalizacja procesu obrotu hurtowego produktami leczniczymi, czyli aplikacja dedykowana dla GIF!

Departament Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym powierzył nam stworzenie systemu o nazwie „Hurtownie”, który umożliwia gromadzenie informacji dotyczących podmiotów gospodarczych związanych z obrotem hurtowym produktami leczniczymi, a także planowanie i przeprowadzanie inspekcji tych podmiotów. Kluczową dla Klienta funkcjonalnością było automatyczne pobieranie danych z Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych oraz integracja z systemem Eudra GMDP. Stworzony system informatyczny oparty został o platformę Microsoft SharePoint 2013.

Realizację projektu podzieliliśmy na kilka etapów:

  • Analizę przedwdrożeniową,
  • Przedstawienie projektu rozwiązania,
  • Przygotowanie infrastruktury na potrzeby systemu,
  • Budowę rozwiązania, 
  • Testy systemu,
  • Wdrożenie rozwiązania,
  • Szkolenia dla użytkowników systemu.

Po podpisaniu umowy, przeprowadziliśmy wywiady analityczne z użytkownikami końcowymi w celu weryfikacji procesów zachodzących w organizacji Klienta. Na bazie zgromadzonych informacji, przygotowaliśmy kompleksowy projekt wdrożenia oraz skonfigurowaliśmy dla potrzeb systemu środowisko wirtualne w Data Center Infomex.

System Hurtownie został wyposażony w webowy, intuicyjny interfejs z możliwością dostosowania widoku do indywidualnych potrzeb użytkownika. Mechanizmy autentykacji użytkownika oraz nadawania uprawnień gwarantują odpowiednie zabezpieczenie danych zaszytych w systemie. Użytkownicy otrzymali także dostęp do pełnej historii zmian z możliwością przeglądania i filtrowania logów systemowych. 

Aby zapewnić kluczowe funkcjonalności systemu, „Hurtownie” za pomocą web serwisów automatycznie pobierają dane z Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych. Aktualizacji podlegają jedynie te informacje, które uległy zmianie od ostatniego update’u. Użytkownik otrzymuje dostęp do danych hurtowni oraz wszystkich obiektów powiązanych. Z poziomu systemu, może wygenerować formularz zezwolenia na prowadzenie hurtowni/składu celnego lub konsygnacyjnego. Wszelkie zestawienia zawarte w systemie mogą zostać wyeksportowane do formatu .XLS bądź .TXT. 

System został zintegrowany z Eudra GMDP – umożliwiając przesyłanie niezbędnych dokumentów pomiędzy aplikacjami. Elastyczna konfiguracja zapewnia również łatwą integrację z elektroniczną platformą usług administracji publicznej.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny oprogramowanie Hurtownie Infomex

W ramach realizacji, zespół Infomex zapewnił nam 24 miesięczną gwarancję z całodobową możliwością rejestracji zgłoszeń za pośrednictwem ServiceDesku. Czas reakcji na każde zgłoszeń wyniósł odpowiednio 2, 4 oraz 6 dni, w zależności od priorytetu zgłoszenia.