.

Jesteśmy dumni z kontynuacji naszej współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej - Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu! 

INFOMEX Sp. z o.o. został wybrany do realizacji kolejnego projektu w ramach wygranego postępowania przetargowego. Tym razem będziemy świadczyć usługi wsparcia technicznego oraz utrzymania systemu ABeL, wspierając Instytut w realizacji jego kluczowych zadań na przestrzeni 24 miesięcy.

Nasze zadania obejmują m.in.:

  • Świadczenie usług związanych z wsparciem bieżącej funkcjonalności systemu,
  • Usuwanie błędów na podstawie zgłaszanych problemów,
  • Analiza, planowanie i wdrażanie nowych rozwiązań.

Aplikacja „ABeL” stanowi kluczowe narzędzie w wspieraniu realizacji zadań ustawowych Biura Lustracyjnego, zgodnie z ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej.

Dziękujemy za zaufanie i możliwość realizacji kolejnego projektu!

 

#INFOMEX #InstytutPamięciNarodowej #ABeL #Współpraca #UsługiInformatyczne #RozwójProjektów #PamięćNarodowa