Bielmar

W ostatnim czasie Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” powierzyły nam realizację kompleksowego projektu obejmującego zaprojektowanie, dostarczenie i wykonanie całości osprzętu serwerowni. Dostosowaliśmy wskazane przez Bielmar pomieszczenie na potrzeby Centrum Przetwarzania Danych wykonując niezbędne prace budowlane i instalacyjne, następnie uposażyliśmy je w szafy teletechniczne, systemy klimatyzacji precyzyjnej, zasilania awaryjnego, gaśniczy oraz monitoring.

Nasi architekci zaproponowali stworzenie „kiosku” funkcjonującego w technologii „ciepłego korytarza”. Takie rozwiązanie pozwoliło na fizyczną separację przepływów gorącego oraz zimnego powietrza oraz wydajne chłodzenie urządzeń IT klienta. W celu zapewnienia właściwych warunków klimatycznych, zastosowano dwa klimatyzatory precyzyjne marki Emerson Network Power pracujące w układzie 1+1.

Obok klimatyzatorów, kioski zostały wyposażone w szafy teletechniczne z listwami dystrybucji zasilania PDU. Aby zagwarantować pełne bezpieczeństwo energetyczne ośrodka, wyposażyliśmy rozwiązanie w zasilacze UPS o konstrukcji modułowej skonfigurowane do pracy równoległej i przeznaczone do zasilania części IT serwerowni. Do zasilania rezerwowego urządzeń klimatyzacyjnych został przeznaczony wydzielony obwód rezerwowany za pomocą zabudowanego agregatu prądotwórczego.

Zaprojektowana w kolejnym etapie projektu rozdzielnica oprócz typowych funkcji rozdzielczych, zagwarantowała możliwość rozbudowy funkcjonalnej sieci elektryczne bez konieczności prowadzenia rozległych prac montażowych. W ramach realizacji projektu, dostarczyliśmy także system gaśniczy oparty o środek FM 200 sterowany automatycznie przez dedykowany system sygnalizacji pożaru.

Uwieńczeniem projektu była dostawa, wdrożenie i konfiguracja systemu monitorującego parametry środowiskowe wszystkich dostarczonych urządzeń, a także instalacja i podłączenie w szafach rack odpowiednich czujek zasilających danymi system monitorujący. 

Wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością z wykorzystaniem najlepszych praktyk oraz w zgodzie z najlepszymi praktykami. W ramach zakontraktowanych działań architekci Infomex wykonali również przyłącza pod kolejne moduły UPS, a także dodatkowy klimatyzator i szafy rack stwarzając nam tym samym możliwość dalszej rozbudowy infrastruktury serwerowni.