Z radością informujemy, że złożyliśmy najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usługi hostingu strony www przez okres 12 miesięcy” dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie.

Na mocy podpisanej w sierpniu b.r. umowy, realizujemy usługę hostingu, która oprócz dostarczenia indywidualnego dedykowanego środowiska o personalizowanych parametrach, obejmuje m.in.:

  • udostępnienie zasobów w ramach wysoce dostępnej platformy wirtualizacji, z pełną redundancją w każdym jej elemencie
  • wykonywanie zapasowych kopii bezpieczeństwa,
  • zapewnienie możliwość́ przyjmowania zgłoszeń́ 7/24/365,
  • świadczenie usługi wsparcia i administracji,
  • monitorowanie środowiska i raportowanie jego dostępności,
  • diagnostykę i naprawę awarii,
  • realizacja wdrożeń,
  • zapewnienie miesięcznej dostępność usługi na poziomie minimum 99%.