W dniu 28.02.2023 r. Infomex podpisał nową umowę w ramach zamówienia publicznego
na świadczenie usług hostingowych dla serwisów Centrum Nauki Kopernik z siedzibą
w Warszawie. Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy.

Usługa oprócz utrzymania serwerów będzie obejmować́:

 • Zaplanowanie i przygotowanie infrastruktury pod kątem wydajności, bezpieczeństwa oraz optymalizacji kosztowej,
 • Monitorowanie infrastruktury klienta bezpośrednio na poziomie systemu operacyjnego,
 • Migrację usług,
 • Wsparcie zespołów zewnętrznych w trakcie migracji,
 • Przygotowanie systemu weryfikacji umożliwiającego dostęp do środowisk testowych i produkcyjnych dla wskazanych partnerów CNK,
 • Bezpośredni dostęp do baz serwisów hostowanych serwisów przez autoryzowanych operatorów przez interfejs webowy,
 • Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych,
 • Instalacja i konfiguracja elementów niezbędnych do zapewnienia środowiska wysokiej dostępności,
 • Bieżąca opieka polegająca na codziennej weryfikacji stanu systemu oraz analizie logów,
 • Reagowanie na wszelkie zgłoszenia pochodzące z systemów monitoringu lub z innych źródeł dotyczące systemu objętego usługą administracyjną,
 • Aktualizacja oprogramowania na życzenie ze względu na błędy bezpieczeństwa,
 • Wsparcie w zakresie wyboru odpowiednich technologii i rozwiązań technicznych,
 • Gwarantowana dostępność struktury: min. 99,66% w skali miesiąca,
 • Czasy reakcji w przypadku awarii: 24/7/365) < 8h.

Łączna wartość projektu wynosi blisko 206.344,00 zł brutto.

Kopernik jest jednym z największych w Europie centrów nauki, znajdziecie w nim wystawy z interaktywnymi eksponatami, dzięki którym można samodzielnie odkrywać zjawiska i zasady rządzące światem.