Polityka jakości i bezpieczeństwa informacji

iso

Infomex ceni sobie dostarczanie wyłącznie najwyższej jakości rozwiązań oraz usług informatycznych, które umożliwiają niezawodne i skuteczne działanie dopasowane do potrzeb każdego Klienta.

Dokładamy wszelkich starań, aby proces naszej działalności opierał się na najbardziej optymalnych i bezpiecznych rozwiązaniach, przynoszących wymierne korzyści oraz zadowalające wyniki pracy naszym partnerom biznesowym. Politykę tę realizujemy poprzez wykorzystanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015 oraz ISO/IEC 27001:2013. Wspomniane normy stanowią spójny zbiór narzędzi i procesów, według których realizujemy wszystkie działania dążąc do zrozumienia i zaspokojenia potrzeb Klienta oraz osiągnięcia skuteczności i wydajności pracy całego przedsiębiorstwa. Certyfikat jakości obejmuje swoim zakresem dostarczanie kompleksowych rozwiązań Data Center, usług teleinformatycznych, dystrybucji, sprzedaży oraz serwisu sprzętu IT oraz projektowanie, tworzenie i wdrożenia oprogramowania biznesowego.

POLITYKA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Firma Infomex Sp. z o.o. w swoich dążeniach do osiągnięcia jak najwyższej pozycji na rynku w sektorze teleinformatycznym stawia sobie za główny cel zagwarantowanie jak najlepszych produktów i usług dla swoich klientów oraz rozwijania ich w myśl postępu technicznego przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji zarówno tych powierzonych przez klientów oraz tych niezbędnych do efektywnej realizacji procesów oraz funkcjonowania firmy.

Powyższe realizujemy poprzez:

 • Nieustanne zwiększanie naszego asortymentu,
 • Dbanie o wizerunek firmy,
 • Stosowanie najbardziej optymalnych zabezpieczeń w zakresie bezpieczeństwa informacji, adekwatnych do potrzeb i możliwości naszych Klientów oraz spełniających wymagania mających zastosowanie przepisów prawa i innych, do których spełnienia jesteśmy zobowiązani,
 • Terminowe wywiązywanie się z realizacji zamówień na produkty i usługi,
 • Zapewnienie wysokiej odporności naszej firmy na zakłócenia dotyczące bezpieczeństwa informacji w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa naszych usług i realizowanych procesów, w tym ich ciągłości realizacji,
 • Eliminowanie poziomu wad w naszych produktach i usługach,
 • Zapobieganie zdarzeniom dotyczącym bezpieczeństwa informacji, a w przypadku ich wystąpienia odpowiednie reagowanie na nie w celu minimalizacji strat,
 • Utrzymywanie płynności finansowej firmy,
 • Zdobycie nowych partnerów handlowych i utrzymywanie pozytywnych relacji z istniejącymi klientami.

Politykę tę realizujemy z wykorzystaniem w naszej firmie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015 oraz ISO/IEC 27001:2013, co powoduje wzrost zaufania klientów do oferowanych przez nas produktów i realizowanych usług.

Największą wagę przywiązujemy do:

 • Utrzymywania i podnoszenia stanu wiedzy naszego personelu poprzez szkolenia oraz samodoskonalenie,
 • Stosowania nowoczesnych rozwiązań i zabezpieczeń teleinformatycznych,
 • Zaangażowania pracowników w doskonalenie naszego systemu zarządzania.

Zasady naszej Polityki znane są każdemu pracownikowi naszej firmy oraz nadzorowane są przez najwyższe kierownictwo.